Created with WebWaveCMS

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.                       Rozumiem

30 grudnia 2017
Niezależnie od tego czy myśl o rozwodzie kiełkuje od dłuższego czasu, czy jest podejmowana
06 października 2017
Utrata pracy, niespodziewane wydatki lub choroba. W konsekwencji spadek dochodów. Jednak opłaty za mieszkanie,
31 sierpnia 2016
Prawo zamówień publicznych - nowelizacja

28 lipca 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.135.1020).

Tekst ustawy dostępny jest tutaj: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1020/1

 

Omawiana ustawa wprowadza dyrektywy i zmiany krajowe w dotychczasowej ustawie, które dotyczą przede wszystkim:

 

1.  szerszego stosowania innych niż cena kryteriów oceny ofert (zamawiający, wskazani w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 u.z.p. oraz ich związki, będą mogli stosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli przedmiot zamówienia będzie miał ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, po wykazaniu w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia – art. 91 ust. 2a  u.z.p.); Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyda rozporządzenie, określające metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposób przedstawiania informacji o tych kosztach,

 

2. ułatwienia udziału w przetargach dla sektora MSP przejawiającego się w ograniczeniu ilość dokumentów złożonych w przetargu przez wykonawcę ( akceptowanie oświadczeń własnych wykonawcy jako wstępnego dowodu potwierdzającego brak podstaw wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie kryterium selekcji, zakaz żądania dokumentów od wykonawców, jeżeli zamawiający te dokumenty już posiada lub są one dostępne w ogólnopolskich bazach danych),

 

3. zliberalizowaniem możliwości udzielania wykonawcom zaliczek (możliwość ich udzielana także wówczas, gdy zamówienie na dostawy lub usługi będzie finansowane ze środków krajowych - nowe brzmienie art. 151a  u.z.p.),

 

4. zawężeniem  katalogu  podlegania  pod  reżim  ustawy  niektórych   zamówień    publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych. Wyłączono np. częściowo zamówienia służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych czy zamówienia z zakresu działalności kulturalnej  – dodawany do u.z.p. art. 4d;

 

5. uwzględnienia ogólnie mówiąc tzw. względów społecznych w zamówieniach publicznych. Tytułem przykładu można przywołać wprowadzenie regulacji określania w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 kodeksu pracy. Innym przykładem jest możliwość zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, ograniczenia wykonawców wyłącznie do zakładów pracy chronionej lub wykonawców, których głównym celem działalności (lub ich wyodrębnionych organizacyjnie  jednostek,  realizujących  zamówienie),  jest  społeczna i zawodowa integracja osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych (próg zatrudnienia osób marginalizowanych przez zakłady pracy chronionej lub innych wykonawców albo ich jednostki, określony przez zamawiającego, nie będzie mógł być niższy niż 30% zatrudnionych).

 

6. Co ciekawe ustawodawca odszedł od regulacji zawartej w kodeksie cywilnym dotyczącej obliczania terminów, zrównując sobotę z dniem wolnym od pracy (art. 14 ust 2. p.z.p.).

 

Zabrze, 31.08.2016r.

Radca Prawny Jacek Beltrani

 

Aktualności / BLOG

  Jacek Beltrani

  Kancelaria Radcy Prawnego

BELLEX

 

Zadzwoń :

+48 513 156 677

Umów się już dziś.

Podejmując współpracę z Kancelarią zyskują Państwo sprzymierzeńca chroniącego Państwa interesy.

30 grudnia 2017
Niezależnie od tego czy myśl o rozwodzie kiełkuje od dłuższego czasu, czy jest podejmowana
06 października 2017
Utrata pracy, niespodziewane wydatki lub choroba. W konsekwencji spadek dochodów. Jednak opłaty za mieszkanie,

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

Aktualności

Jesteśmy najlepsi