W ramach swojej praktyki zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą spółki Skarbu Państwa notowanej na GPW, lidera w sektorze energetycznym. Posiada bogate doświadczenie w zastępstwie procesowym przed sądami.

Współpracuje w zakresie zastępstwa procesowego z kancelarią obsługującą wiodącą spółkę na rynku obrotu wierzytelnościami.